მანქანის სამუხრუჭე ფირი/მემბრანული სამუხრუჭე დიაფრაგმა